Miljørejsen sætter fokus på miljøvenlighed og hvordan vi kan sikre en minimal miljøbelastning, igennem et større fokus på genbrug og bæredygtighed.

Skaderne efter forurening af vores planet er nu så tydelige, at der er behov for en samlet indsats for at undgå en verdensomspændt miljøkatastrofe og nedbrydning af vores jord. På Miljørejsen har vi sat os et mål. Vi vil informere og udbrede viden om, hvordan forbrugere og erhvervslivet kan bidrage til et grønnere samfund. Sammen kan vi redde vores planet.

På Miljørejsen får du guides og tips til, hvordan du kan vælge miljørigtigt og gøre en forskel. At vælge miljørigtige produkter betyder en minimal belastning af vores klima. Derfor opfordrer vi alle til at tænke grønnere.

På vegne af Miljørejsen